دوشنبه 28 خرداد ماه 1403 عضويت ورود
Module Border Module Border
   

بيست نكته درمورد نان گندم

1-   نگهداري آرد درانبارهاي غيراستاندارد باعث مي شودكه آرد ازگزندآفات انباري ورطوبت درامان نبوده وخسارت جبران ناپذيري به آن وارد شود،آفات صرفنظرازتغذيه زياد،باريختن فضولات وپوسته هاي خود آرد را آلوده كرده وازارزش نانوايي آن مي كاهند.

2-   ضدعفوني انبارونصب توري سيمي درمحل پنجره ها،نقش بسيارموثري دركاهش ميزان خسارت خواهدداشت.

3-   ازآسياب نمودن گندم هاي تازه برداشت شده وبا رطوبت بالاجداخودداري شودوتوصيه مي شودگندم 2الي 3ماه پس ازبرداشت درسيلونگهداري وسپس به آردتبديل شود.

4-   آياميدانيد،نان به عنوان مهمترين ماده غذايي ،56 درصد پروتئين و50 درصدانرژي موردنيازبدن انسان راتامين مي نمايد.

5-   پائين بودن قيمت نان ومصرف سرانه بالاازعوامل مهم دربالابودن ميزان ضايعات نان مي باشد.

6-   آيا مي دانيد،روزانه بيش ازده هزارتن نان دركشوردورريخته مي شود(يارانه تخصيصي به نان درسال 1382 بيش از 15تريليون ريال بوده است )

7-   عدم استفاد ازروشهاي مطلوب ورآوري خميرواستفاده ازجوش شيرين يكي ازمهمترين مشكلات توليد نان درايران مي باشد.

8-   مزاياي استفاد ازخميرمايه يا خميرترش عبارتند از :الف :پوك كردن نان دراثرتوليد گاز co2  درخمير- ب: جلوگيري از رشد برخي ميكروارگانيسم هاي مضر – ج : افزايش ميزان تخلخل نان وقابليت هضم – د:بهبود كيفيت گلوتن نان – ة :ايجاد عطر وطعم مطلوب درنان

9-   استفاد ازجوش شيرين موجب تخريب ويتامين هاي گروه ب ،ايجادكم خوني،پوكي استخوان،سوءتغذيه وتشديدبيماريهاي گوارشي خواهدشد.

10- تجميع نانوايي هادرمجتمع هاي پخت نان وتوزيع نان توسط  سوپرماركت ها،دستاوردهاي ذيل را به همراه خواهدداشت :

-         افزايش سرعت درتوليد نان با حفظ كيفيت

-         كاهش اتلاف وقت شهروندان

-         كاهش هزينه هاي نظارتي وكنترلي

-         استفاده ازمديريت علمي

-         رعايت مواردبهداشتي

11-    درصنعت توليد نان كمبود نيروي آموزش ديده وماهريكي ازمشكلات اصلي مي باشدكه با ايجادآموزش ازطريق مراكزآموزش فني وحرفه اي وآموزش رسانه اي وملزم نمودن نانوايان درجهت استفاده ازنيروهاي آموزش ديده مي توان دررفع اين مشكل گام برداشت .

12-   نان هاي سنگك ،بربري،لواش،تافتون ونان خانگي پرمصرف ترين نانهاي ايراني هستند.

13-   نان سنگك ونان خانگي كه باآرد سبوس دارتهيه مي شوندداراي ارزش غذايي بيشتر نسبت به ساير نانها مي باشد.

14-   نان خانگي ،سنگك ،تافتون،لواش وبربري به ترتيب داراي بيشترين ميزان پروتئين وويتامين (ب) مي باشند.

15-  به نانهايي كه پخت آن درفر صورت مي گيردنان حجيم گفته مي شودوبدليل اينكه پخت اين نانها باحرارت غيرمستقم ودرداخل فرهاي دربسته وباحداقل سوخت انجام مي شودوخميرآن تخميراوليه وثانويه را پشت سرگذاشته است ازكيفيت بهتري نسبت به نانهاي سنتي برخوردارمي باشد.

16-  يك نان خوب وسالم داراي مشخصات زير مي باشد:

-         مواداوليه آن سالم،بهداشتي وكامل باشد.

-         درخميرگيري ازمخمريا خميرمايه استفاده شود.

-         ازموادمضره وافزودنيهاي غيرمجاز(جوش شيرين ،جوهرقند)درخميرآن استفاده نشود.

-         پس ازپخت قابل نگهداري بوده وپس ازچندروزقابل خوردن باشد.

-         اشتهاآوربوده وداراي فرم ،شكل ورنگ خوبي باشد.

-         طعم ومزه خوبي داشته باشد.

-         قابليت هضم وجذب آن خوب باشد.

-         ارزش غذايي وسيركنندگي خوبي داشته باشد.

17-   نان مانند هرماده غذايي ديگرممكن است درهنگام تهيه ،پخت ويا درحين نگهداري آلوده شود.آلودگي نان به هرطريق كه باشد از ارزش غذايي آن كاسته مي شود:آلودگي به سوخته تنور،مخلوط شدن گندم به بذرعلفهاي هرزسمي نظيرسياه تخمه ،چچم ،تاتوره وعلف هفت بند،استفاده ازجوش شيرين وافزودنيهاي غيرمجازوكپك نان ازمهمترين عوامل آلودگي درنان مي باشندكه رعايت اصول فني مي توانددركاهش ميزان آلودگي موثرباشد.

18-   كپك نان مهمترين عامل فسادنان مي باشدواستفاده بيش از حدنان كپك زده درتغذيه دامها ،سلامت جامعه راتهديد مي كندسمهاي توليد شده توسط كپكها علاوه برايجادبيماري وكاهش رشد وتوليد مثل دردامها ،موجب توليد آفلو توكسين درشيروفرآورده هاي دامي شده وباعث ايجاد بيماريهاي صعب العلاجي نظير سرطان درانسان ودام خواهدشد.

19-     زمينه سازي درخصوص ترويج فرهنگ مصرف بهينه نان ازطريق رسانه ها نقش بسيارمهم وموثري دركاهش ضايعات نان دارد.

20- درموقع خريد نان توجه به نكات ذيل مي تواند نقش قابل توجهي دركاهش ضايعات نان داشته باشد:

-         ازدسته كردن نان هاي داغ خودداري گردد

-         نان خريداري شده به اندازه مصرف يك وعده برش داده ودربسته هاي مناسب بسته بندي شود.

-         جهت نگهداري نان از فريزريا قسمت يخ ساز يخچال استفاده نمائيد.

-         نگهداري نان دريخچال ،موجب بيات شدن سريع ترآن مي شود.

-         ازخريد بيش ازحد نان خودداري گردد.

                                                          

 

 

 

 

Module Border Module Border
   
 
  نظرسنجي
لطفا نظر خود را درباره سایت اعلام نمائید.

 

تعداد جوابها : 365

عالی : 39%
خوب : 19%
متوسط : 10%
ضعیف : 32%

  ارسال  
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 181
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 181

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2844545
Visitors بازديد هاي امروز: 711
Visitors بازديد هاي ديروز: 1202

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/03/28 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا